Finansieringsløsning:

Vi har endelig funnet en god finasieringsløsning der pasienten kan dele opp betalingen over en lengere periode uten alt for store ekstrautgifter.

Dette fungerer på følgende måte:

    1. Tannlegen søker og får svar direkte på en internett-portal
    2. Behandlingen utføres
    3. Pasienten får faktura i posten. Denne har forfall (helt uten kostnad) frem til siste dagen i neste måned. Eks. sendes kravet inn i dag (10.11.16) vil forfallsdato bli 21.12.16
    4. Dersom man ønsker å utsette behandlingen tar man kontakt med ResursBank og avtaler dette videre
    OBS! SE INFO UNDER FOR MER UTFYLLENDE INFO!